Hayırlı Kandiller güzel Ülkem

  • 171
  • 21 Mart 2020 23:37
  • A
  • A

Miraç mucizesinde Rabbimizin (c.c) bizlere gönderdiği üç hediyeden birincisi beş vakit namaz, ikincisi Bakara Suresi'nin son iki ayeti celilesinin faziletine binaen okunması, üçüncüsü şirk koşmadan Allah’a ortak koşmadan puta tapınmadan ölenlerin eninde sonunda Cennete girecekleridir. Kuran-ı Kerimin Necm Suresi'nin onuncu ayetinde  Hz.Allah'ın Rasülü Ekremine Neler vahyettiği neler buyuruluyor ?Kabe Kavseyn makamındaki bu vahy, Cebrail aracılığı olmadan direk vahiy etti. Bu hükümler ilahi emirler İsra Suresi'nin (Sh:283-284)/ 23-39 ayetlerinde çok açık bir şekilde beyan edilmekte. Bu oniki hüküm şöyledir: 1- Yüce Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi emretti. (İsra 23) Hz.Allah kendisine şirk koşmayı, puta tapmayı kesinlikle yasak etti. Tevhid inancına sahip olmayı ancak bir tek Allah'a iman ve ibadet etmeyi emretti. 2- Hz.Allah (c.c) ana babaya itaat ve iyi davranmamızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine of aman deme onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. (İsra Suresi Ayet :23) Ebeveyni himaye etmek, el üstünde tutmak evladlık borcudur. 3- Hısım ve akrabaya, fakir ve yoksullara, yolculara haklarını vermeyi emretti. 4- İsraf etmemek, malını lüzumsuz yere harcayıp savurmamayı emretti. Çünkü mal ihtiyacı karşılamak içindir. Zira malını saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. (İsra Ayet 26-27) 5- Geçim endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın, öldürmeyin. Biz onların da sizlerin de rızkınızı veririz.Onları öldürmek büyük bir suçtur. (İsra Suresi Ayet 31-32) 6- Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Irz ve namus düşmanlığı, topluma en büyük zarar getirir. Zinaya yaklaşmayın, emri ilgi çekicidir. Dinimiz kişiyi zina etmeye sevk eden yolları, nikahsız erkek-kadın arkadaşlığını yasaklamıştır. 7- Haksız yere kimseyi öldürmeyiniz (İsra Ayet 33). İnsan öldürmek canavarlıktır. İnsanların medeni seviyesi can emniyetine saygı duymaktır. 8- Yetimlere iyi muamele ediniz. Malına rüşde erinceye kadar sahip olun. Verdiğiniz sözüde yerine getirin. Verilen söz sorumluluğu gerektirir. (İsra Ayet 34) Ana-baba şefkatinden mahrum olan bu biçare masumları korumak lazımdır. 9-10. Verilen sözü tutun. Ölçtüğünüz zaman tastaman ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem iyi hem de neticesi bakımından daha güzeldir. (İsra A:35) Ölçüde hile yapılınca ticaret itibarı kalkar. 11- Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. (İsra A:36) İnsan akıl ve fikrin sahibidir. Görmeden, bilmeden bir şeye saplanmaz. Müslüman ne yaptığını bilerek, anlayarak yapar.Çünkü her işinden mesul olacağını bilir. 12- Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürümeyiniz.Çünkü  (ağırlık, büyüklükle) ne yeri yaratabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. (İsra Suresi A:37) İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme, sonra kınanmış ve (Allah?ın rahmetinden) uzaklaştırılmış olarak Cehenneme atılırsın (İsra Suresi A:39 Sh:285) Hayırlı Kandiller

  • Liman balık